ESV sammanfattar sitt remissvar över digitalforvaltning.nu

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss digitalförvaltning.nu. Här sammanfattar ESV:s generaldirektör Clas Olsson remissvaret.