ESV sätter fokus på nyttorealisering under E-förvaltningsdagarna

Ekonomistyrningsverket (ESV) håller i en workshop om nyttorealisering den 12 oktober under E-förvaltningsdagarna i Stockholm. På workshoppen diskuterar vi bland annat hur långt myndigheterna har kommit i arbetet med nyttorealisering och hur vi kan överbrygga de utmaningar som finns. Besök också gärna vår monter i utställningen för fortsatta diskussioner.