ESV senarelägger prognosen till januari

Med anledning av de nya förutsättningarna för statens budget kommer årets fjärde prognos över statens budget och de offentliga finanserna att publiceras i januari.