ESV ser behov av ökad styrning och förbättrad uppföljning av statsförvaltningens digitalisering

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat sin första delrapport för uppdraget att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning. ESV konstaterar att det finns flera områden där det offentliga Sverige kan bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Förbättrad styrning och uppföljning, mer samverkan samt ökad kompetens inom verksamhetsutveckling är fyra sådana områden.