ESV ser hellre andra skatteåtgärder än sänkt gräns för statlig inkomstskatt

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2017. ESV anser att ökade skatter på arbete bland annat skulle motverka efterfrågan på utbudet av arbetskraft. ESV ser hellre andra skatteåtgärder som inte har en negativ inverkan på sysselsättningen.