ESV söker projektledare i verksamheten kring ramavtal för administrativa system

Ekonomistyrningsverket (ESV) arbetar för en effektiv statsförvaltning. Avdelningen för Effektiv styrning och administration arbetar bland annat med upphandling och förvaltning av statliga ramavtal för administrativa system.