ESV söker utredare inom finansiell styrning

Ekonomistyrningsverket (ESV) arbetar för en effektiv statsförvaltning. I rollen som utredare på enheten för redovisning och finansiering bidrar du till att effektivisera och utveckla statens finansiella styrning.