ESV stöder en samordnad statlig utbetalningsfunktion

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Justitiedepartementets remiss Kvalificerad välfärdsbrottslighet (SOU 2017:37). ESV stöder remissens förslag, och ser positivt på att ändra i instruktionerna för utbetalande myndigheter samt att utreda en samordnad statlig utbetalningsfunktion.