ESV stödjer förslaget om att bli digitaliseringsmyndighet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss digitalförvaltning.nu. ESV ser överlag positivt på utredningens förslag och anser att inrättandet av en myndighet med samlat ansvar för digitalisering är nödvändigt.