ESV tveksam till förslag om minskad avdragsrätt för privat pensionsförsäkring

Finansdepartementet har tagit fram ett antal skatteförslag inför budgetpropositionen för 2015. Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu lämnat sitt remissvar om förslagen. ESV är tveksam till förslaget om att begränsa avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar men har inget att invända mot förslagen om höjd skatt på tobak och alkohol.