ESV vill inte se sänkt moms på mindre reparationer

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer. ESV avstyrker förslaget, och anser att antalet undantag inom mervärdeskatteområdet i stället bör minska.