ESV vill utreda krav på hållbarhetsredovisning i staten

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kartlagt i vilken omfattning privata och offentliga aktörer hållbarhetsredovisar. Kartläggningen visar att fler aktörer än de som omfattas av kraven i årsredovisningslagen upprättar någon form av hållbarhetsredovisning. ESV föreslår också att man bör utreda om ett krav på hållbarhetsredovisning ska införas för statliga myndigheter.