ESV:s arbete med leverantörsanslutning

Ekonomistyrningsverket arbetar med att kontakta leverantörer som levererar till myndigheter, för att informera dem om e-handel. På så sätt blir arbetet med leverantörsanslutning enklare både för myndigheter och för leverantörer. Det handlar både om leverantörer som flera myndigheter har upphandlat var och en för sig och om ramavtalsleverantörer som upphandlats av Statens inköpscentral.