ESV:s prognos och vårpropositionen 2014

Jämfört med ESV:s prognos som publicerades 3 april räknar regeringen med ett betydligt starkare finansiellt sparande för samtliga prognosår. Det förklaras främst av högre skatteintäkter men även av lägre offentliga utgifter. Regeringens prognos för det finansiella sparandet 2014 är 28 miljarder kronor högre än ESV:s prognos.