ESV:s prognoser är träffsäkra

I årets prognosutvärdering jämförs Ekonomistyrningsverkets prognoser med prognoser från andra institut.