ESV:s samarbete med den moldaviska statsförvaltningen

I november 2010 började Ekonomistyrningsverket sitt samarbete med den moldaviska statsförvaltningen. Tillsammans med kollegor från Nederländerna har vi arbetat med frågor om intern styrning och kontroll samt internrevision inom den moldaviska statsförvaltningen. Nu är uppdraget slutfört och har rapporterats till EU.