Etableringsreformen – hur blev det?

SEMINARIUM Utvärdering av reformen som skulle ge nyanlända jobb Anmäl dig till seminariet här! I december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser i kraft. I och med den nya lagen övertog Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i arbetslivet, något som tidigare varit kommunernas uppgift. I dagarna kom en utvärdering av etableringsreformen som jämför nyanländas … Fortsätt läsa Etableringsreformen – hur blev det?