Ett antal lagar inom Socialdepartementets ansvar ändras

Den 1 juli träder ett antal ändringar i lagar och förordningar i kraft. Inom Socialdepartementets områden rör flera ändringar boende och byggande. De handlar också om införande av fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd, mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel och om ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2014

Socialdepartementet,
1 juli 2014