Ett bredare grepp om gode män vore bättre

SKL vill att hela systemet för gode män ses över. Det framfördes igen vid ett möte med regeringen idag. Inga löften om detta lämnades men diskussionen var konstruktiv.