Ett enhetligt patentskydd i EU

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss lagändringar för att anpassa svensk rätt till ett enhetligt patentskydd i EU. Det enhetliga patentskyddet innebär förenklingar och ökad rättssäkerhet för innovatörer och entreprenörer och får därmed också stor betydelse för Europas konkurrenskraft.

Pressmeddelande: Ett enhetligt patentskydd i EU
Lagrådsremiss: Ett enhetligt patentskydd i EU

Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet,
3 februari 2014