Ett hållbart energisystem – hur når vi dit?

It- och energiminister Anna-Karin Hatt deltog den 13 maj på energikonferensen Energiutblick (Swedish Energy Outlook). Ministern poängterade i sitt inledningstal vikten av att gå från ord till handling, om nödvändigheten att sätta nya ambitiösa mål för hur mycket klimatutsläppen ska minska.

Läs artikel: Ett hållbart energisystem – hur når vi dit?

Näringsdepartementet,
14 maj 2014