”Ett hot mot den akademiska friheten”

Regeringen har beslutat att halvera lärosätenas styrelsers mandatperiod från tre år till 17 månader. Sveriges universitet- och högskoleförbund, SUHF, är starkt kritiskt till detta.

I ett brev till regeringen skriver SUHF:

Beslutet kan inte annat än tolkas som ett misstroende mot de nuvarande styrelsernas kompetens och den rådande processen att utse dessa. I förlängningen riskerar beslutet att utgöra ett hot mot lärosätenas självständighet och därmed möjligheten att kritiskt söka ny kunskap, följaktligen ett hot mot den akademiska friheten.

Hans Adolfsson, ordförande för SUHF uppger för Dagens Arena:

– Det är naturligtvis inte bra. I praktiken innebär det att en ny styrelse endast kan arbeta i ett år. Det tar tid för en ny ledamot att sätta sig in i arbetet och vilken roll styrelsen har, det blir inte mycket verkstad.

Shirin Ahlbäck Öberg.

Professor Shirin Ahlbäck Öberg vid Uppsala universitet anses vara en av landets mest kunniga forskare på området. Hon har påpekat att det institutionella skyddet för forskningens autonomi är svagt. I en studie som jämfört den akademiska friheten i 28 EU-länder hamnar Sverige på 26:e plats.

Professor Bo Rothstein tar upp nyordningen i en debattartikel (DN Debatt 2023-05-03). Han menar att vad regeringen nu försöker göra ”står i strid med vad som enligt gällande lag måste anses vara lärosätenas mest vitala intresse”.

Bo Rothstein.

Han tycker att de 238 ledamöter som nu fått sin tid som ledamöter nedskuren från tre år till 17 månader ”bör meddela regeringen att de inte längre står till förfogande eftersom regeringens agerande i detta fall utgör ett potentiellt hot mot den akademiska friheten”.

Den före detta finansministern Allan Larsson (S), som varit ordförande för Lunds universitet i många år, har framfört att det mest sannolika är att beslutet om att korta ner styrelseledamöternas mandat kommer från krav från Sverigedemokraterna om att få mera inflytande över universitetsstyrelsernas sammansättning.

– Detta är i så fall en kopiering av situationen i det alltmer odemokratiska Ungern vars regim partiet hyser beundran för, menar Bo Rothstein.

Professorn menar att ”vi lever i en tid då inte bara akademisk frihet är hotad utan detta gäller generellt många medborgerliga fri- och rättigheter. Detta sker inte bara i diktatur­stater utan även vissa demokratier.”

Källor: Dagens Arena, Dagens Nyheter, Sveriges universitet- och högskoleförbund, SUHF. Läs SUHF:s hela yttrande här.