Ett komplett ramavtal för allt inom pension

Januari 2017 ska det vara klart att avropa från vårt nya ramavtal för pensionsadministration och försäkring – Pension 2016.

Ramavtal inom dessa områden har vi kunnat erbjuda tidigare men då i två separata avtal, ett för pensionsadministration och ett för försäkringslösningar. I vår kontakt med pensionsansvariga och upphandlare har vi förstått att det vore bättre om vi gjorde en sammanslagning. Därav Pension 2016.

Önskemål har lett till kompletteringar i det nya avtalet. För att underlätta ska alla delar erbjudas av en och samma leverantör. Avrop kan göras på samtliga eller utvalda delar.

Omfattning:

  • Pensionsadministration
  • Försäkring av
    – förmånsbestämd ålderspension (FÅP)
    – intjänad pensionsrätt (IPR)
    – efterlevandepension för vuxen och barn (EP)
  • Alternativ pensionslösning för chefer (Alternativ KAP-KL)
  • Förmedlingstjänst för Avgiftsbestämd ålderspension (ibland kallat Valcentral)

Dessutom kommer tillhörande information och utbildning för både pensionsadministrationen och försäkringslösningen att ingå.

Tänk på detta innan du gör avrop

Innan slutgiltigt avrop bör du börja med en behovsanalys. Vad har din organisation för försäkringslösningar idag och hur kommer ni att arbeta med pensionsfrågorna under kommande fyraårsperiod? Mycket hinner hända under denna period – medarbetare börjar, slutar eller går i pension.

Det är även viktigt att pensionsförmånerna är uppdaterade. Med det arbetet läggs grunden för att redovisa korrekt pensionsskuld och betala rätt försäkringspremie.

När denna läxa är gjord kan du känna dig trygg med att Pension 2016 sköter resten.