Ett landsbygdsprogram för Sverige

Den 26 maj 20215 godkände EU-kommissionen det svenska landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet är regeringens viktigaste verktyg för landsbygdsutveckling. Faktabladet berättar om innehållet i det.