Ett nationellt ramavtal för bostäder

På uppdrag från Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför vi nu en upphandling av bostäder. Syftet är att ta fram ett nationellt ramavtal som ska stödja kommunerna i deras arbete med att snabbt få fram bra bostäder. Målsättningen är att kommunerna ska kunna avropa från avtalet från och med 2017.

Behovet av bostäder är mycket stort samtidigt som kundgrupper med lägre betalningsförmåga har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Genom den här upphandlingen kan vi erbjuda ytterligare alternativ för bostadsförsörjning på nationell nivå.

Ett samarbete med kommuner

I upphandlingen samarbetar vi med representanter från kommuner, men även med byggherrar och arkitekter. Kommuner som inte är med i gruppen är också välkomna att höra av sig till ansvarig projektledare för att lämna synpunkter till upphandlingen.

>> Upphandling Bostadshus 2016