Ett stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning

Flera problem har uppmärksammats på marknaden för finansiell rådgivning. Det gäller bland annat intressekonflikter, bristande transparens och att det är olika regelverk som gäller för de aktörer som tillhandahåller sådan rådgivning. Arbete pågår för att komma tillrätta med dessa problem och att stärka konsumentskyddet.