Ett svenskt system med tonnagebeskattning

Regeringen har i dag överlämnat proposition om ett svenskt system med tonnagebeskattning till riksdagen.