Ett utbildningsväsende för framtidens arbetsmarknad

Långtidsutredningen presenterar i dag en ny underlagsrapport, Utbildning för framtidens arbetsmarknad, skriven av ämnesråd Eva Löfbom och ekon. dr Per Sonnerby.

Pressmeddelande från Finansdepartementet