EU-förslag kan hämma svensk IT-utveckling

Få länder erbjuder sina medborgare lika snabb, säker och billig digital kommunikation som Sverige. Näringsdepartementet måste sätta stopp för förslaget till EU-förordning som riskerar att skapa oreda i modellen som gör vårt land så framgångsrikt.