EU-kommisionen har godkänt havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Sveriges förslag till havs- och fiskeriprogram 2014–2020 är nu godkänt av Europeiska kommissionen. Havs- och fiskeriprogrammet omfattar ca. 1,5 miljarder kronor för utveckling av ett hållbart fiske och vattenbruk. Havs- och fiskeriprogrammet är ett nationellt operativt program för genomförande av den Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 2014–2020.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht