EU-kommissionen skjuter mygg med kanon


EU-kommissionen har kommit med ett förslag till ett nytt regelsystem gällande tvister när företag får sina tillgångar konfiskerade. Reglerna är olyckliga för företagen, som av kostnadsskäl redan idag är starkt missgynnade när det gäller möjligheten att använda sig av regler om investeringsskydd, skriver Olof Erixon, ansvarig för internationell handelspolitik.