EU-kommissionens direktivförslag för tillgänglighetskrav ska analyseras av MFD

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning för EU-kommissionens förslag till direktiv vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Analys ska göras av vilka åtaganden och ekonomiska konsekvenser som direktivet kan innebära för stat, kommun samt privata aktörer i Sverige.