EU-länderna efterfrågar jämställdhetsstrategi

Jämställdhet, sysselsättning och hälsa är frågor som ministrarna diskuterar på rådsmöte i Bryssel den 7 december. Rådet förväntas uppmana kommissionen att presentera en jämställhetsstrategi och hälsoministrarna efterfrågar en alkoholstrategi. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltar.

Artikel på webbplatsen från Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Ylva Johansson, Åsa Regnér