EU-länderna uppmanar kommissionen till ny jämställdhetsstrategi

Även hälsoministrarna efterlyste en ny strategi för att minska alkoholrelaterade skador. På rådsmötet den 7 december nådde rådet också en politisk överenskommelse om insatser för långtidsarbetslösa och diskuterade kommissionens rapport om tillväxt och sysselsättning för 2016. Sverige representerades av tre statsråd; Åsa Regnér, Ylva Johansson och Gabriel Wikström.