”EU måste värna frihandel och marknad”

Att slå undan benen för europeiska företag och hämma innovationer med klimatpolitik som förevändning skadar ambitionerna om en fungerande omställning. Marknaden och företagen måste värnas om klimat­politiken ska lyckas. Det menar Jennie Albinsson, Företagarna.

Jennie Albinsson. Foto: Företagarna.

Hon är närings­politisk expert inom miljö och klimat på Företagarna, en intresseorganisation som företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. Organisationen erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver på för ett bättre företagarklimat, ”så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika” som det heter på webbplatsen.

Jennie Albinsson pekar på debattplats i SvD att det som byggt EU starkt är ”frihandel, öppenhet och marknads­ekonomi”. Hon menar att dessa värden tyvärr snart ser ut att vara ett minne blott. Sedan USA lanserade sitt klimatpaket, med betydande subventioner till den inhemska produktionen, valde EU att följa efter, påpekar Albinsson.

Marknad, inte protektionism

Ett starkt Europa kräver att den inre marknaden fortsätter att vara just en marknad, men tyvärr väljer EU att följa den internationella trenden för att lösa klimat­utmaningarna: protektionism och överdrivna subventioner. Jennie Albinsson exemplifierar med att nämna EU:s industripolitik, i vilken hon menar att trenden mot en mer centraliserad styrning av produktion och resurser återspeglas tydligast.
– Det är ingen politik för ett rikt och hållbart Europa, fastslår debattören.

”EU har förutsättningar”

Samtidigt menar hon att EU har alla förutsättningar att uppnå de ambitiösa klimatmål man har företagit sig, och många aspekter av EU:s politik är redan i linje med detta, till exempel utsläpps­handels­systemet ETS – ”ett framgångs­recept för minskade utsläpp kombinerat med en ökad tillväxt”. Bygg vidare på utsläppshandeln, manar Företagarna. Dessutom bör EU värna om teknikneutralitet och skrota subventionerna. Till sist påpekar Jennie Albinsson att klimatpolitiken måste fungera även för mindre företag. 

Läs hela artikeln här.