EU-plattform för djurskydd inrättas

På bland annat svenskt initiativ ska kommissionen inrätta en djurskyddsplattform inom EU. Det utlovades på rådsmötet mellan EU:s jordbruks-och fiskeministrar i Bryssel den 17 maj. Rådet diskuterade också hur kritisk situationen är inom olika jordbrukssektorer, framför allt mjölksektorn. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.