”EU rör sig i fel riktning”

EU rör sig i fel riktning på tre områden: överregleringar, slösaktiga budgetförslag och skadliga subventioner. Det menar Carl Albinsson, EU-ansvarig på Timbro, i ett debattinlägg.

Han är kritisk till kommissionsordföranden Ursula von der Leyen vars ordförandeskap ”har fört EU i helt fel riktning där överregleringar, planekonomi och federalism gjorts till dygder samtidigt som subsidiaritetsprincipen har kastats över bord”.

Ursula von der Leyen.

Enligt Carl Albinsson har EU länge fungerat som en välståndsskapande kraft för Europa; handelshinder har rivits och marknadsekonomiska principer har försvarats, vilket har varit till gagn för hela unionen.

Skadliga regleringar

– Men i stället för att fortsätta driva på för viktiga strukturella reformer har EU-kommissionen och vänstern i Europaparlamentet nu tvingat igenom lång rad skadliga regleringar som på sikt kommer göra Europa fattigare, slår Albinsson fast.

Debattören anser att den svenska regeringen inte bör stödja von der Leyens kandidatur till ytterligare en mandatperiod som kommissionens ordförande.

– I stället bör regeringen, tillsammans med sina nära allierade, lansera en nordisk-baltisk kandidat till posten att leda EU-kommissionen. Det skulle EU må bra av, avslutar Carl Albinsson debattinlägget i Svenska Dagbladet.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick svar av Carl Albinsson på några kompletterande frågor kring den ursprungliga texten.

Har du fått några kommentarer, t.ex. från regeringshåll, på artikeln?
– Nej. 

Vilken är enligt dig EU:s viktigaste uppgift framöver, i ett övergripande perspektiv?
– Det är svårt att peka ut enbart en uppgift. EU måste hålla samman för att fortsätta stötta Ukraina samtidigt som man genomför reformer som får fart på tillväxten. Det går inte längre att leva på gamla meriter. 

Vilka länder (förutom de baltiska som du nämner) skulle kunna stödja en svensk-baltisk kandidat till ordförandeposten i kommissionen, tror du?
– Jag tror att Nederländerna och Österrike också skulle kunna stötta en kandidat som inte bara vill öka utgifterna utan även genomföra strukturreformer.

Prenumeranter på SvD kan läsa hela inlägget här.