EU stärker samarbetet för att stoppa aggressiv skatteplanering

EU:s finansministrar träffas den 8 mars i Bryssel. På dagordningen står bland annat EU:s reformer i syfte att stävja skatteflykt, uppförandekoden för företagsbeskattning och diskussioner om makroekonomiska utmaningar i medlemsstaterna. Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på mötet.