EU-stöd bidrar till sammanhållning

För svenska regioner gör EU-stödet en avgörande skillnad. Skulle detta försvinna behövs kompensation i statsbudgeten.
Det skriver företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt socialdemokratiska regionråd i Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Norrbotten. En av undertecknarna är Lena Micko (S), ordförande i SKL.
”Nyttorna från denna del av EU-politiken är långt mycket större än budgetnivåerna och regeringen bör ta detta i beaktande när man snart inleder förhandlingar med övriga medlemsländer”, påpekar debattörerna i Dagens Samhälle (2018-02-21).

Politik för sammanhållning
De pekar på att den så kallade ”sammanhållningspolitiken” har bidragit till 33 450 nya jobb och 18 200 nya företag i Sverige. Drygt 11 miljarder kronor har gått till investeringar inom forskning och innovation. Under pågående period, 2014 till 2020, fördelas totalt 20 miljarder kronor.
Inför budgetförhandlingarna i EU gör debattörerna ett medskick till regeringen bestående av sex punkter. Den första är att regeringen bör arbeta för att sammanhållningspolitiken ska omfatta alla regioner i samtliga EU- medlemsländer. ”Inte bara för att den har stor ekonomisk betydelse inom hela unionen, utan också för att den håller Europa samman. Sammanhållningspolitiken gör dessutom allvar av principen att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det bidrar till EU:s legitimitet på lokal och regional nivå.”
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-maste-sta-upp-eu-pengar-till-svenskt-tillvaxt-20828
 

0 thoughts on “EU-stöd bidrar till sammanhållning

 1. Det är saligare att giva än att taga.
  När nu plötsligt Sveriges ranking sjunker- på traditionellt ”svenska”, viktiga områden, det ena efter det andra, så är det ”blåögt” att onyanserat bara stirra sig blind på ”fördelar”.
  Sverige har ramlat ner på logistikrankingen, från den tidigare låga, så att vi nu ligger på plats nr 15.
  (De rapporterade de stora punktinsatserna, från EU, Tunneln och Stockholms Hamnar har passerat ouppmärksammat, men icke desto mindre kontroversiella, om man säger så…)
  Samtidigt har Sverige på ett icke hedrande sätt sjunkit på Korruptionsrankingen.
  Man behöver inte va särdeles konspiratorisk, för att se ett samband mellan ”bidrag” och remarkabla, men tyvärr inte förvånande, skiften i upphandlingspolicy, direkt i ”kölvattenet”, direkt i strid med svenska officiella regler för OU.
  ”Sammanhållning” – och miljarder till ”forskning och innovation”, i all ära, men Sveriges Varumärke har ju plötsligt solkats på ett uppseendeväckande sätt…

Lämna ett svar till bengt bönström Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.