EU tränger undan vår yttrandefrihet

Det är tydligt att EU ytterligare en gång tränger undan och in i vår yttrande­frihet och får oss att ändra grundlag. Den frihet vi vid EU-inträdet 1995 deklarerade att vi likt en fänrik Ståhl skulle värna.

Så uttrycker sig Nils Funcke, journalist samt expert på yttrande­frihet och tryckfrihet, i ett inlägg apropå regeringens förslag till nya straffbestämmelser för hets mot folkgrupp (SOU 2023:17, ”En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp”).

Nils Funcke. Foto: Wikipedia.

Tryckfrihetsexperten uppmärksammar särskilt att regeringen vill att den som ”förnekar, ursäktar eller uppenbart förringar ett brott som utgör eller motsvarar folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse eller aggressions­brott” kunna lagföras. I praktiken skulle en person som förnekar Förintelsen kunna räknas in i denna grupp.

– Förslaget är olämpligt av flera skäl och regeringen borde ha stått pall för påtryckningarna från EU-kommissionen i frågan, menar Nils Funcke.

Kastar in handduken

Tidigare regeringar har hållit emot med motiveringen att Sverige redan lever upp till bestämmelserna i rådets direktiv om bekämpandet av rasism från 2008, framhåller Funcke och fortsätter. Regeringar har hänvisat till befintliga bestämmelser om olaga hot, uppvigling och hets mot folkgrupp. Den svenska lagstiftningen går till och med längre än vad direktivet kräver genom att inte bara hatiska uttryck utan även ”missaktande” uttryck är tillräckligt för lagföring.

Men nu kastar regeringen in handduken utan att vi ens blivit dragna inför EU-domstolen, anser tryckfrihetsexperten:
– Det är inte givet att en sådan prövning skulle falla ut till kommissionens fördel, menar Nils Funcke.

Debattinlägget var infört i Svenska Dagbladet 2024-02-29.