EU trappar upp kampen mot finansiering av terrorism

Ekonomiska och finansiella rådet beslutade när de träffades i Bryssel den 12 februari vilka åtgärder som är viktigast i kampen mot terrorismfinansiering. Finansministrarna diskuterade också hur EU:s regler kan stärkas för att hindra företag att fly undan skatt. Under mötet röstade Sverige även mot att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för hur de hanterande EU-budgeten 2014. Magdalena Andersson representerade Sverige.