Europa tappar mark gentemot USA

EU:s samlade produktion är 0,2 procent lägre än innan krisen 2008 till skillnad från USA där ekonomin tagit fart och ökat med 8 procent. Det visar Business Europes reformbarometer för våren 2015. ”En svag produktion gör det svårt att få ned arbetslösheten i EU", säger Jonas Frycklund, ekonom på Svenskt Näringsliv.