EU:s bredbandsmål på god väg att nås

Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning visar att 72 procent av svenska hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s år 2013. Det innebär att EU:s bredbandsmål är på god väg att nås. Bredbandskartläggningen utgör en del av PTS uppdrag att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation.

Läs mer om kartläggningen på PTS webbplats

Näringsdepartementet,
21 mars 2014