EU:s finansministrar diskuterade skatteflykt, momsfusk och den europeiska planeringsterminen

När EU:s finansministrar, Ekofin, sammanträdde den 25 maj avhandlades gemensamma åtgärder mot momsfusk och ett förslag till direktiv som ska motverka skatteflykt bland företag. Ministrarna diskuterade också genomförandet av den europeiska planeringsterminens rekommendationer utifrån kommissionens ekonomiska landanalyser.