EU:s framtida energi- och klimatpolitik

När EU:s energiministrar träffas på rådsmöte den 13 juni kommer de att diskutera en klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020-2030. Diskussionen omfattar även kommissionens försörjningstrygghetsstrategi – en fråga som har aktualiserats bland annat mot bakgrund av utvecklingen i Ukraina. It- och energiminister Anna-Karin Hatt deltar i mötet som hålls i Luxemburg.

Artikel: EU:s framtida energi- och klimatpolitik

EU-representationen i Bryssel,
10 juni 2014