EU:s framtida vägtransporter diskuterades

Transportministrarna i EU diskuterade sociala aspekter på vägtransporter när de möttes i Bryssel den 10 december. En policydebatt hölls mot bakgrund av att kommissionen nästa år väntas presentera förslag om ny lagstiftning om vägtransporter.