EU:s jordbruksministrar diskuterar ekologisk produktion

Två debatter dominerar jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 16 mars. Ministrarna ska då diskutera både ekologiskt jordbruk och förenklade regler för EU:s jordbrukspolitik. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid mötet.

Artikel: EU:s jordbruksministrar diskuterar ekologisk produktion

EU-representationen i Bryssel, Näringsdepartementet,
10 mars 2015