EU:s jordbrukssektor i fokus

Situationen på jordbruksmarknaden stod i fokus på rådsmötet i Luxemburg den 11 april. EU-kommissionen informerade om marknadsläget och vidtagna åtgärder riktade till drabbade sektorer. Därefter följde en diskussion bland EU:s jordbruksministrar. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.