EU:s mjölksektor åter i fokus

Huvudfrågan på jordbruksministrarnas möte i Bryssel 18 juli är ett nytt stödpaket till mjölksektorn som kommissionen har lovat att presentera. Andra frågor på dagordningen är förenklingar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och presentation av slovakernas arbetsprogram för kommande halvåret.