EU:s nya skatteregler sätter stopp för investeringar

EU inför ett så kallat utökat automatiskt informationsutbyte när företag begär förhandsbesked i skattefrågor. Eftersom det innebär att känslig information får spridning är risken stor att företagen inte begär förhandsbesked och lägger planerade investeringar på is. För ett litet utlandsberoende land som Sverige är de nya reglerna särskilt olyckliga.